TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.11% 9 lượt
01
0.74% 6 lượt
02
1.48% 12 lượt
03
1.11% 9 lượt
04
1.48% 12 lượt
05
1.48% 12 lượt
06
1.23% 10 lượt
07
1.36% 11 lượt
08
1.11% 9 lượt
09
0.74% 6 lượt
10
0.62% 5 lượt
11
0.74% 6 lượt
12
0.86% 7 lượt
13
0.49% 4 lượt
14
0.74% 6 lượt
15
0.25% 2 lượt
16
1.60% 13 lượt
17
0.62% 5 lượt
18
1.11% 9 lượt
19
0.99% 8 lượt
20
0.86% 7 lượt
21
0.86% 7 lượt
22
1.23% 10 lượt
23
0.62% 5 lượt
24
0.62% 5 lượt
25
0.99% 8 lượt
26
1.11% 9 lượt
27
1.11% 9 lượt
28
0.99% 8 lượt
29
0.86% 7 lượt
30
1.48% 12 lượt
31
0.86% 7 lượt
32
0.99% 8 lượt
33
0.99% 8 lượt
34
0.86% 7 lượt
35
1.11% 9 lượt
36
0.99% 8 lượt
37
0.86% 7 lượt
38
1.48% 12 lượt
39
0.86% 7 lượt
40
0.99% 8 lượt
41
1.60% 13 lượt
42
0.62% 5 lượt
43
1.11% 9 lượt
44
1.36% 11 lượt
45
0.86% 7 lượt
46
1.11% 9 lượt
47
0.74% 6 lượt
48
1.11% 9 lượt
49
0.99% 8 lượt
50
0.49% 4 lượt
51
0.99% 8 lượt
52
1.23% 10 lượt
53
0.74% 6 lượt
54
1.23% 10 lượt
55
0.86% 7 lượt
56
1.23% 10 lượt
57
0.99% 8 lượt
58
0.99% 8 lượt
59
0.62% 5 lượt
60
0.99% 8 lượt
61
1.11% 9 lượt
62
0.74% 6 lượt
63
0.86% 7 lượt
64
1.85% 15 lượt
65
0.99% 8 lượt
66
0.74% 6 lượt
67
1.11% 9 lượt
68
1.48% 12 lượt
69
1.36% 11 lượt
70
0.62% 5 lượt
71
1.23% 10 lượt
72
0.62% 5 lượt
73
0.74% 6 lượt
74
1.11% 9 lượt
75
0.74% 6 lượt
76
0.99% 8 lượt
77
0.99% 8 lượt
78
1.23% 10 lượt
79
0.37% 3 lượt
80
0.49% 4 lượt
81
1.11% 9 lượt
82
0.99% 8 lượt
83
0.49% 4 lượt
84
1.36% 11 lượt
85
0.62% 5 lượt
86
0.74% 6 lượt
87
1.11% 9 lượt
88
1.48% 12 lượt
89
1.48% 12 lượt
90
1.23% 10 lượt
91
0.99% 8 lượt
92
1.98% 16 lượt
93
0.99% 8 lượt
94
0.99% 8 lượt
95
1.23% 10 lượt
96
0.74% 6 lượt
97
0.86% 7 lượt
98
0.62% 5 lượt
99
1.11% 9 lượt

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )