Lô tô miền Trung

Lô tô Huế, 23/01/2022
Đầu Lô Tô
0 03, 08
1
2
3 31, 33
4 47
5 50, 52, 56, 57, 59
6
7 70, 71, 74
8 82, 87
9 93, 93, 96
Lô tô Khánh Hòa, 23/01/2022
Đầu Lô Tô
0 09
1 13, 15, 15
2 23, 25, 27
3 30
4 41
5 57
6 66, 67, 69
7 77, 79, 79, 79
8
9 95
Lô tô Kon Tum, 23/01/2022
Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 13, 18
2 27, 28
3
4 43, 46
5 57, 58
6 67
7
8 81, 81, 88
9 90, 91, 97, 98
Lô tô Đà Nẵng, 22/01/2022
Đầu Lô Tô
0 03, 03, 08
1 14, 18
2 21, 21, 28
3 34
4 42, 44
5 58
6
7
8 80, 81, 84, 88, 89
9 98
Lô tô Quảng Ngãi, 22/01/2022
Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 18
2 21, 25, 29
3 33, 35, 39
4 46
5 56, 59
6
7 75
8 88
9 90, 94, 95, 96
Lô tô Đắk Nông, 22/01/2022
Đầu Lô Tô
0 08
1 13, 15
2 22, 25
3
4 45, 45, 47
5 54, 58
6 63, 68
7 70, 76
8 88, 89
9 92, 95
Lô tô Ninh Thuận, 21/01/2022
Đầu Lô Tô
0
1
2 27
3 30, 30, 33, 36, 38
4 44
5 51, 51, 55
6 65, 66, 68
7 76, 79
8 86
9 93, 93
Lô tô Gia Lai, 21/01/2022
Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 10, 11, 15, 18
2 28
3 37, 39
4 45, 49
5 53, 55
6
7 74, 77, 78
8
9 94, 98
Lô tô Bình Định, 20/01/2022
Đầu Lô Tô
0
1 12, 13, 19
2 21
3 35
4 44
5 51, 54
6 63
7 71
8 80, 83, 87
9 94, 95, 95, 97, 98
Lô tô Quảng Bình, 20/01/2022
Đầu Lô Tô
0 06
1 12
2 24
3 30, 39, 39
4 41, 48
5 56, 57, 59
6 60
7 72, 76
8 83, 85, 88
9 90
Lô tô Quảng Trị, 20/01/2022
Đầu Lô Tô
0 07
1 15, 15
2 23
3
4 40, 41
5 50, 58
6 62
7 71, 75, 78, 78
8 82, 83, 85
9 91, 98
Lô tô Khánh Hòa, 19/01/2022
Đầu Lô Tô
0
1 11, 15, 16
2 20, 23, 29
3 32
4 47
5 51
6 61, 63, 63, 68
7 72, 73, 76
8 85
9 97
Lô tô Đà Nẵng, 19/01/2022
Đầu Lô Tô
0 00, 00, 03, 04, 07
1 10, 11, 17
2 20, 22, 25
3 35
4 41
5 51, 53
6
7 71
8 88
9 93
Lô tô Đắk Lắk, 18/01/2022
Đầu Lô Tô
0 07
1 19
2 20, 27
3 30, 30, 36, 37
4 40, 45, 49
5 53
6 61, 63, 66
7 75
8 82
9 96
Lô tô Quảng Nam, 18/01/2022
Đầu Lô Tô
0 04, 09
1 11
2 23, 26, 26, 28
3 32, 34, 38
4 40, 43
5 58, 59
6 64, 66, 68
7 72
8
9
Lô tô Huế, 17/01/2022
Đầu Lô Tô
0 05, 06
1
2 23, 26
3 31, 34
4 41, 43, 43, 49
5
6 61, 63
7 78
8 80, 88, 89
9 92, 96
Lô tô Phú Yên, 17/01/2022
Đầu Lô Tô
0
1 15
2 24, 26
3 34, 38
4 40, 47
5 58
6 62
7 74
8 80, 84, 84, 87
9 93, 97, 97, 99